Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio. Päivitetty 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Tainionkosken Apteekki
Y-tunnus: 1734727-0
Osoite: Karhumäenkatu 1, 55120 Imatra
Puh. 05-4321272
Sähköposti: proviisorit@tainionkoskenapteekki.fi

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Reetta Kettunen
Sähköposti: proviisorit@tainionkoskenapteekki.fi
Puh. 05-4321272

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Kuinka käytämme kerättyä tietoa?

 • Yhteydenottopyyntöjen käsittelyyn ja niihin vastaamiseen
 • Esittääksemme verkkosivujemme sisältöä käyttämällesi laitteelle parhaiten soveltuvalla tavalla
 • Verkkosivujemme käytön seurantaan sekä käyttökokemuksen ja toiminnallisuuden parantamiseen
 • Myynninedistämis- ja markkinointikampanjoiden tehokkuuden seuraamiseen
 • Lain sallimissa puitteissa palveluidemme markkinointiin
 • Asiakasviestinnän parantamiseksi ja potentiaalisten asiakkaiden tunnistamiseksi

Emme luovuta henkilötietojasi Tainionkosken Apteekin ulkopuolelle. Tietojasi tosin voidaan siirtää henkilötietolain puitteissa meille palveluja tuottaville yrityksille. Ei kuitenkaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kolmansilla osapuolilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa, ja heidän tulee olla sitoutuneita varmistamaan riittävä tietosuojan tason toteutuminen.

Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle tämän vieraillessa verkkosivuilla. Niiden avulla verkkosivut muistavat syöttämiäsi tietoja ja asetuksiasi, kuten kirjautumistietojasi ja kielivalintojasi, käyttökokemuksen helpottamiseksi. Käytämme evästeitä lisäksi kävijätilastojen analysointiin ja tallentamiseen kehittääksemme verkkosivujemme käytettävyyttä, sekä uudelleenmarkkinointiin.

Jos et halua verkkosivujemme tallentavan evästetiedostoja, se on mahdollista kieltää selaimen asetuksissa sivustokohtaisesti tai kokonaan. Voit myös poistaa selaimesi tallentamat evästetiedostot milloin tahansa. Esimerkiksi:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fi-fi/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fi
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fi/kb/evasteiden-paalle-ja-poiskytkeminen
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=fi_FI&locale=fi_FI

Huomioithan, että evästetiedostojen kieltäminen voi ja todennäköisesti tulee vaikuttamaan sivuston toiminnallisuuteen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Sivuston yhteydenottolomakkeen kautta

Käsiteltävät henkilötiedot

Verkkosivujen kehittämistä varten keräämme vierailijoilta anonyymeja tietoja, kuten IP-osoitteen ja tietoa selaimesta, käyttöjärjestelmän asetukset sekä sivujen käyttötavoista. Henkilötiedoista keräämme ainoastaan niitä tietoja, jotka vapaaehtoisesti lähetään meille. Kerättäviä henkilötietoja voivat olla mm. nimi, yritys, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Mikäli olet selaimessasi sallinut evästeet, IP-osoitteesi voidaan yhdistää verkkosivuillamme syöttämiisi tietoihin asiakasviestinnän parantamiseksi.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään teknisesti suojattuina turvallisessa palvelinsalissa. Fyysinen pääsy palvelinsaliin, jossa tiedot sijaitsevat on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Mm. palomuuritekniikan avulla estetään ulkopuoliset hyökkäykset ja pääsy rekisteritietoihin.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta on välttämätöntä.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista jos

 1. Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
 2. Henkilötietoja on käytetty lainvastaisesti

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 1. Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
 2. Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
 3. Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.